سـرمـایــه گـذاری

گروه ما , موفق به سرمایه گذاری در پروژه های مختلف در ایـران و خـارج از مرزها شده است و مشارکت همه سـرمایه گــذاران را ارج می نهد

مــا کـه هستیـم

شرکت تولیدی پاک رخش باتکیه بر تمدن سازمانی منحصر بفـرد خود بعنوان اولین شرکت پیشرو در صنعت شـوینده و بهداشتی ایـران و منطقه خـاور میانه قرار خـواهد گرفت

تـــولـیــــد

شرکت پاک رخـش از نظـر میزانفروش ، سـودآوری میزان صـادرات و بهـره سرمایه در چند سال گذشته همواره در بین شرکت های برتر ایران قرار داشته اند